Antwoord op vragen over het sociaal domein

Scootmobiel

Een scootmobiel is een open elektrische buitenwagen met 3 of 4 wielen. Met een opgeladen accu kan een scootmobiel in het algemeen een afstand afleggen van 35 tot 50 kilometer, met een snelheid van ongeveer 8 tot 15 kilometer per uur. De gemeente bepaalt wanneer u in aanmerking kunt komen voor een scootmobiel.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een scootmobiel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden 
U hoort tot de doelgroep.
U voldoet aan de algemene voorwaarden voor een vervoersvoorziening.

Uw gemeente kan nog extra voorwaarden hebben gesteld en daarnaast beleid hebben over accessoires, training en de oplaadkosten van de accu:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen