Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gezagsbeëindigende maatregel

Bij een gezagsbeëindigende maatregel verliezen de ouders het gezag over hun kind. De kinderrechter bepaalt of dat nodig is. De ouders mogen dan geen beslissingen meer nemen over de verzorging en opvoeding van hun kind. In dat geval benoemt de rechter een voogd die deze beslissingen mag nemen.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.